วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560 16:08

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

Written by 
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายสุทธิพงศ์ ชูแข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ปัตตาเวีย รีสอร์ต ปอนด์สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read 24 times