วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 18:30

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

Written by 
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชัชวาล ถึงรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

Read 31 times

Latest from อุตสาหกรรมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์