วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562 17:36

รังวัดตรวจสอบพื้นที่แสดงการทำเหมือง (หน้าเหมือง)

Written by 
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11-12 กันยายน 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยนายพงษ์รัตน์ เขียวภักดี นายช่างรังวัดชำนาญงาน รังวัดตรวจสอบพื้นที่แสดงการทำเหมือง (หน้าเหมือง) ประทานบัตรที่ 21261/15628 ของนางฉลวย ศรีสุวรรณ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแล และส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read 558 times