วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 08:50

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

Written by 
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอัมพร จินตศิริกูล หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางขวัญจิต หนูอินทร์ นักวิชาการอุตสาหกรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 ณ ห้องดุสิตา กองบิน 5 อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read 62 times

Latest from อุตสาหกรรมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์