วันพฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2557 00:00

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (เปลี่นหลังคาอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

ประกาศ  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (เปลี่นหลังคาอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.  

กำหนดขอรับแบบสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 -19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4-19 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สนใจสอบถามได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611030