วันศุกร์, 24 เมษายน 2558 00:00

ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์