ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม 3 ภาค การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
อบรม 3 ภาค การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
17 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/e8c9d899640ea1206d8bc1cfec6e0c47_S.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนงานงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
14 ส.ค. 2561
media/k2/items/cache/d7c9252b17de23c20eb5c92d45f73e0b_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการปรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม”
01 มิ.ย. 2559

หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
next
prev