ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e8c9d899640ea1206d8bc1cfec6e0c47_S.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนงานงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
14 ส.ค. 2561
media/k2/items/cache/d7c9252b17de23c20eb5c92d45f73e0b_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการปรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม”
01 มิ.ย. 2559
media/k2/items/cache/3b6f4b8f3d41d6c0386ae175dbc80821_S.jpg
การมอบนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงาน อก. ของรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
16 ธ.ค. 2558
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
next
prev