หน่วยงานในสังกัด

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967

โทรสาร. 66-(02)-354-3390

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.diw.go.th/

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967

โทรสาร. 66-(02)-354-3390

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.dip.go.th/

 

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. 

โทร. 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567

โทรสาร. 0-2644-8746

เว็บไซต์ : http://www.dpim.go.th

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. 

โทร. 02 202 3000

โทรสาร. 02 202 3048

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ops

 

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0-2202-3073

โทรสาร : 0-2354-1651

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.ocsb.go.th/

 

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่อยู่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2202-3300

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.tisi.go.th/

 

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่อยู่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2202-4270

โทรสาร  0-2644-7136

เว็บไซต์ : http://www.oie.go.th/

 

 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

75/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02 202 3000

เว็บไซต์: http://www.industry.go.th/om1/

 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Telephone: 02 2530561

Call Center: 02 2072700

Fax: 02 2526582, 02 2534086

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์: http://www.ieat.go.th/