สถาบันเครือข่าย

 

 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อาคารกรมโรงงาน ชั้นที่ 6 เลขที่ 57 ถนนสุเมรุ (บางลำภู) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์: 02 280 7272

โทรสาร : 02 280 7277

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  : http://www.thaieei.com/2013/th/ 

เฟชบุ๊ก   :https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE/

 สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท์ : 0 2391 5340-3

โทรสาร : 0 2712 3341

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ :  http://www.thaiplastics.org/

 

 สถาบันยานยนต์

ชั้น 3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2712-2414

โทรสาร :  0-2712-2415

เว็บไซต์ :  http://www.thaiauto.or.th/2012/th/ 

เฟชบุ๊ก  : https://www.facebook.com/ThailandAutomotiveInstitute

 

 

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์:  038-215033-39, 038-930100

โทรสาร : 038-743433, 038-743464

ลูกค้าสัมพันธ์ : 061-825-1028

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  : http://www.tgi.or.th/ 

เฟชบุ๊ก   : https://www.facebook.com/thaigermaninst/

 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์  :  02 713 5492-9 , ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ ext 512 , ห้องสมุด ext 700

ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น ext 400, 711, ที่ปรึกษาสิ่งทอ ext 205, 731

 โทรสาร  : สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2712-1592, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : 0-2712-1593

ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ : 0-2712-4532, ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ : 0-2712-4527 ext 550

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี : 0-2712-4526

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.thaitextile.org/

เฟชบุ๊ก: www.facebook.com/thaitextile  

 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ : 0-2617-1727-36

โทรสาร : 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  : http://masci.or.th/

เฟชเบุ๊ก  :  https://www.facebook.com/MASCIThailand/

 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-713-6290-2 ,02-713-6547-50 ,02-7124402-7

โทรสาร : 02-713-6293 , 02-713-6550

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.isit.or.th/

เฟชบุ๊ก  :  http://www.facebook.com/ISIT.Thailand

 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

99 หมู่ที่ 18 ถนนป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ :0-2564-4000

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.ismed.or.th/

เฟชบุ๊ก  : https://www.facebook.com/IsmedMarketing

 

 

 

สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

1055/929  อาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 38 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ : 0-2236-5655

โทรสาร : 0-2236-5654   

เว็บไซต์ : http://www.cit.or.th/

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท์ : 02 – 6195500

โทรสาร :  02 – 6198100

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  : http://www.ftpi.or.th/

เฟชบุ๊ก  : https://www.facebook.com/ThailandProductivity/

 

สถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ :  662-886-8088 ต่อ 3121, 3118

โทรสาร : 662-883-5853

เว็บไซต์ : http://www.nfi.or.th/th/index.php 

เฟชบุ๊ก  : https://www.facebook.com/Nfi-SmartClub-298949996821430/