วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2562 09:33

รายละเอียดโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC 4.0) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

       กยผ. ขอส่งรายละเอียดโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC 4.0) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *