วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 11:15

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับบริจาคสิ่งของมือสองสำหรับจัดกิจกรรม "จิตอาสานำพาโอกาส สู่ผู้ยากไร้"

ตามที่ กยผ.สปอ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ มือ 1 และ มือ 2 รวมทั้งอาหารแห้ง เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ เสื้อผ้า ถุงเท้ารองเท้านักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 พ.ย. 2562 สถานที่รับบริจาค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

น..ส.นันทภัค การะหงษ์ โทร. 094 024 0829 ผู้ประสานงานและรวบรวมของบริจาค 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *