วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:30

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (รายใหม่)

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *