ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนงานงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนงานงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม เอ-บี  โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม  แผนงานงบประมาณ แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สถาบันเครือข่าย  โดยมี นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน


อัลบัมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ 2562

https://bit.ly/2BRwtoB

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *