วันอังคาร, 03 มีนาคม 2558 08:46

การจัดทำรายละเอียดประกอบถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *

ราคากลาง

  1. ทั้งหมด
  2. ก่อสร้าง
  3. ควบคุมงาน
  4. ออกแบบ
  5. ที่ปรึกษา
  6. งานวิจัย
  7. คอมพิวเตอร์
  8. ไม่ใช่งานก่อสร้าง
next
prev