ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หากมีข้อวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่าน e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมลของผู้ประสานงาน หรือติดต่อที่เบอร์ 0 2202 3176 นางพิชชานันท์  เนียมสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 21-23 /09/2559

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *