ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ee83663c75cc911a1a98eb589cbbd327_S.jpg
โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
13 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/be29a2829692ccf0763288aa0b0fc04e_S.jpg
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จังหวัดระนอง
09 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/2e034e38c062851b214e66c4b19fe1d7_S.jpg
ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ เหมืองแร่ บรษัท ชินชนะดินขาว จำกัด
09 ธ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev