ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f27c46af75c9b79e337ce9283b2cff99_S.jpg
กิจกรรมจิตอาสา
17 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/e2502cce0dc3ecbd6b1f41e70c400467_S.jpg
แต่งกายด้วยผ้าไทยโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
09 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/7c88daf822be7aa56a17b161af9aba33_S.jpg
ประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
09 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev