ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a8412648d60dca201be1ffa11ee377f4_S.jpg
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/422a56021d75346bdb76393924487880_S.jpg
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน Creative Industry Village :CIV
22 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/f5b204d90e22f1d48c0c0edecb953a3f_S.jpg
กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
21 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev