ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/819516083b57f4054693ad05b25ad582_S.jpg
ความเคลื่อนไหวการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2562
20 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/438588d78bec825bbf30df016ebee24f_S.jpg
จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วย หัวใจ" ปรับภูมิทัศน์และพัฒนา "คลองหงาว"
20 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/79935f3acb08a6eac549a48b13d90018_S.jpg
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในงาน MOI Robotics & Automation Innovators Awards 2019
20 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev