ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ab4913ed97bc71f0e71f6f2035e8d38e_S.jpg
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ฯ
18 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/1e7c2689344ef3a5b3e8670b51f909c1_S.jpg
จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/d0a6ef54d6cfe9f9dfaaba28d78960e2_S.jpg
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึกด้าน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ฉลาก ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563
12 พ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev