ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9bf57dbfb7f7de3df0f33e55fb8c9e9b_S.jpg
กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
16 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/d673d6a2e6d2e1995e4525bebe5a614b_S.jpg
ลงพื้นที่วินิจฉัย ศึกษาสภาพเบื้องต้น สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา (Problem Definition And Problem Analysis) กระบวนการทางธุรกิจของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม ...
16 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/0071d55e1285b0e5d56a9f25ba58a238_S.jpg
ลงพื้นที่วินิจฉัย ศึกษาสภาพเบื้องต้น สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา (Problem Definition And Problem Analysis) กระบวนการทางธุรกิจของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม ...
08 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev