folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf 20 การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (12 download)
pdf 22 การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (15 download)
pdf 22 การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (18 download)
pdf 23 การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นแร่ยิปซัม (14 download)
pdf 24 การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (16 download)
pdf 25 การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (16 download)
pdf 26 การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (18 download)
pdf 27 การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (35 download)
pdf 28 การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (16 download)
pdf 29 การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง (11 download)