วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพสูง แข่งขันได้”