การประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยฯ

09 ก.ค 2563

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ ประชาชน ครั้งที่ 6/2563 เพื่อกำกับดูแลและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.3 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม