วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562 12:25

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในงาน MOI Robotics & Automation Innovators Awards 2019