วันพุธ, 12 กันยายน 2561 11:08

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง การดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลาก ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ITC

แก้ไขล่าสุด วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561 11:14