วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 11:52

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แก้ไขล่าสุด วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 12:03