วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 15:02

ประกาศร่าง TOR โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม ต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียบงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่งไป

แก้ไขล่าสุด วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 16:29