วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 16:23

ร่างประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แก้ไขล่าสุด วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 16:27