วันพุธ, 22 เมษายน 2563 16:45

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการประมง จังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป