วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563 16:27

ลงพื้นที่วินิจฉัย ศึกษาสภาพเบื้องต้น สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา (Problem Definition And Problem Analysis) กระบวนการทางธุรกิจของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอ