ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/818652057d5d1739c71cdd38f6edecee_S.jpg
พิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/bc5435017aa9a848c94ac3213d093873_S.jpg
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
01 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/e84ec87f15dcc0ea491d4bb9e6b133bd_S.jpg
พิธีมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
29 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev