ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e2aef67b59bf8cb2f3597b76df09b0de_S.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงส่งต่อบริการเพื่อช่วยเหลือ SMEs” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐเพื่อพัฒนา SMEs (RISMEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
07 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/01c76959c1a89a42b5e89ea4823b982f_S.jpg
การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)
05 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/2be061c2b6449abf6812de42524d71ab_S.jpg
ประชุมประจำเดือน สอจ.ราชบุรี ครั้งที่ 6/2563
04 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev