ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9ac9eb1af1de84b83ecef705b5aab63a_S.jpg
ประชุมเตรียมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม หนึ่งจังหวัด หนึ่งวิสาหกิจเริ่มต้น (One Province One Startup) จังหวัดราชบุรี
13 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/454e54f9417143f1c8aed17ccd1d40b6_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564
07 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/a8412648d60dca201be1ffa11ee377f4_S.jpg
กิจกรรมแสดงผลงาน และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒขีดความสามารถ ในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 ...
17 ธ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev