ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f5b204d90e22f1d48c0c0edecb953a3f_S.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/0567da36bc71df8105d6d6d726195132_S.jpg
สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/82466c39c13156d5138a3948222c5434_S.jpg
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โรงงานบ้านโป่ง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563
17 พ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev