ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 ก.ค. 2562
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/9374cc7bb7152db1c9755d1c608713e8_S.jpg
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
31 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev