ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a98fe9b6522737e31dd13bd8f58e1ec4_S.jpg
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการอุตสาหกรรม ภาครัฐ และชุมชน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
04 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/a20d8a659fc0b5fc07ef61e67de00234_S.jpg
EB2 (1.15) Social Network
13 ก.ค. 2563
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานในการเฝ้าระวังและประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานในการเฝ้าระวังและประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังในช่วงสถานการณ์โควิด-19
08 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev