วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556 22:48

วิสัยทัศน์

          

"ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ สู่ Thailand 4.0 รองรับ EEC และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"