วันศุกร์, 06 มีนาคม 2563 10:26

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดประชุมประจำเดือนสำนักงานฯ โดยนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วย​ข้าราชการ​และ​เจ้า​หน้าที่​ ส​อจ.ระยอง ได้ประกาศและลงนาม​แสดงเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563