วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 13:25

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานในการเฝ้าระวังและประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังในช่วงสถานการณ์โควิด-19