วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 14:37

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ