วันศุกร์, 03 เมษายน 2563 17:09

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างเหมาจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านการผลิต หรือจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))