วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 17:47

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านการผลิต หรือจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)