วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 14:07

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2557

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2557 ซึ่งนำน้ำปลาไปร่วมจำหน่ายในราคาถูก มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดห้วงหิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง