b7a2e6ba9851fcc1112b9552dbf698d0.jpg

0fdd439c6bf4bf7430c699d649c02dd2.jpg

b0e5e864e0fff189fe437a2d75bc3d5a.jpg

Sure OTOP

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (Sure OTOP)

2fac4ac1cbfb463d34a105d2bbbdbeab.jpg

be7abd2b018270a7019a960bfb671520.jpg

24688a3eb23682bb04ca6d7b2af0e3e2.jpg

43a4edb9c42b8bf34736795280064195.jpg

1fcb4ef5ad5b856bcb592048e764afc8.jpg

088c3d4fc0ed69cc78d658c8d15f03ce.jpg

7f0ac99c62a37ee72286490bf34fc672.jpg

8e699b8a47527f7f670c7d3a78947db7.jpg

a43ac2b0ac3c04dad38e9a1bc86e4249.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/942ca263c276f776b418e5a4402569d8_S.jpg
ร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย)
02 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/98dd25d8106f9c8187ab82d42dae29ca_S.jpg
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
02 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/624cf7f3735f883ce6226571ae0710a1_S.jpg
นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สอจ.ร้อยเอ็ด พิธีวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ...
02 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev