5d355b2dc191d7a25de6993885da121a.jpg

1d6138a28e8729996de259bd7e49b573.jpg

e052ab3cc65ff1fddb59d8167d9dd49c.jpg

31384f565c3878bd63f13eb43fb51e12.jpg

a8af83caed5b49c91a292eeba5b78cca.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b3ede92dcf775799d9e6a120e09f5c47_S.jpg
กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล
07 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/f9b9c626ee5627af1355bfcdb2553a24_S.jpg
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำ แอพพลิเคชั่น สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้ชื่อ "77 มีดีโชว์ หรือ thaibestproducts "
19 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/ca3394282ac1c9d2ccddda08b20d0f22_S.jpg
มอบเกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
19 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev