1fcb4ef5ad5b856bcb592048e764afc8.jpg

ae0d730dd563927abb964f6eae2699ad.jpg

406f617ec641786c36c216d05450efda.jpg

75fb712699d592d0d23daea93d24cfc1.jpg

088c3d4fc0ed69cc78d658c8d15f03ce.jpg

7f0ac99c62a37ee72286490bf34fc672.jpg

ab03e97886ba1158d33977feb86c0fcc.jpg

f358f9955d74e6c759dee0f878733689.jpg

2544ba0b3e0fc231e00c7c0e949415f1.jpg

8e699b8a47527f7f670c7d3a78947db7.jpg

2faff1bb75435c6c321aed100b3c20a2.jpg

c000482d1505a899b4b92e0750f870ec.jpg

6883ebd9f16d6bf178502238aed95413.jpg

a43ac2b0ac3c04dad38e9a1bc86e4249.jpg

a0d18f5a686c9bd9fbdf1135d155ef38.jpg

eac0e652c7127521506f1f6b39e2d0aa.jpg

f54d4aacfd0dec4f55ee6d8e5df3d667.jpg

68c8ba0049446845f4f29466137cfd02.jpg

9c96d03a6c47349db1761d4f23ce16f8.jpg

d7e59198e72f92249cef199184dc567c.jpg

03994744a16886f3f3f1332f287f396f.jpg

33390ef5c0857490b73c4888374efac0.jpg

67f7a91110ab73dfa7c35deb8bbcfc5a.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/578963250c44f6aca2ea8cb1b96114bd_S.jpg
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2562 นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...
24 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/bf147ac60cc8a573d955356cd0381ef6_S.jpg
จังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ในพื้นที่ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร สร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค ...
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/0a22157e2547dae5595103c6df565f98_S.jpg
วันที่ 18 มกราคม 2563 นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมกลาง ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
20 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev