ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/fd17553a8bdb92c3547048152e18ebfb_S.jpg
ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
12 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/47b23dcfe976e24081a6d8577f0afbe1_S.jpg
ขั้นตอน ระยะเวลา การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)/ขยายโรงงาน
12 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/e2fca3b42df21e279c4ad2b901ff58fb_S.jpg
สอจ.ร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภค บริโภค ในการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
29 พ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev