a34fa4e1ba3f44c69419f8e1dedc35a7.jpg

8650239549f7400526a2133cfc71cd71.jpg

1d6138a28e8729996de259bd7e49b573.jpg

e052ab3cc65ff1fddb59d8167d9dd49c.jpg

31384f565c3878bd63f13eb43fb51e12.jpg

a8af83caed5b49c91a292eeba5b78cca.jpg

ff836ff9459c3ff5b82e1c840b72175b.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ca3394282ac1c9d2ccddda08b20d0f22_S.jpg
มอบเกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
19 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/7b8d8109eca1b9d091a9823a666e6911_S.jpg
ร่วมกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก : หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และอัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน (ไทยเด่น)
13 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/31433c62b019f0334770e3b69925e265_S.jpg
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงบูรณาการทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน"
25 ก.พ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev