วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 09:56

ร่วมประชุมและตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการด้านแรงงานในสถานประกอบการ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ น.ส.พัชรินทร์  เม่นขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมและตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการด้านแรงงานในสถานประกอบการ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ อำเภอโพนทองและอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด