วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 22:15

ขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ครุภัณฑ์โรงงาน) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุนสำหรับกระบวนการผลิตการแปรรูปถั่วลิสง ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย