วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 13:48

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม  และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ