วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 17:13

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมอัจฉริยะจังหวัดร้อยเอ็ด Roi- Et.Smart Industry.4.0.Center (RSIC)