วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2561 11:18

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมอัจฉริยะจังหวัดร้อยเอ็ด Roi-Et Smart Industry ๔.๐ Center (RSIC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)