วันศุกร์, 11 มกราคม 2562 13:15

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตเพื่อผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)