วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:35

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมอัจฉริยะจังหวัดร้อยเอ็ด Roi-Et Smart Industry ๔.๐ Center (RSIC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2