งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกบูธและแสดงนิทรรศการในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจราชการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจราชการ และรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่ สอจ.สก.

อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมทั้งมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

อัพเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/315e26e588cedd37cffbba801d6b5cca_S.jpg
การเสวนาหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป รู้แหล่งเงิน ขอเงินได้ใช้เงินเป็น"
20 มิ.ย. 2561
media/k2/items/cache/26c124573c4912abd558831ef973f29b_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
20 มิ.ย. 2561
media/k2/items/cache/d5b236f29f8187d4bfad9a15d91d4d97_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ตรวจเข้มโรงงานประเภท 105,106
12 มิ.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev