เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

อัพเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ สก 15-1/2563

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ สก 15-1/2563

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ สก 15-1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2b0b49d35d3eb6f6df3dcb784b6e701d_S.jpg
ลงพื้นที่เพื่อออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ...
29 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/1a6a61de81c14c4247604937253e1182_S.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2563 - 2565
26 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/a836e49f5a51a553134002befe5d5b85_S.jpg
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และประชาสัมพันธ์โครงการร่วมพัฒนาตลาดสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ...
24 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev