เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

อัพเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ณ โรงเรียนบ้านตะโก หมู่ที่ 3 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สังเกตการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง P.M. 2.5

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันตรวจสอบโรงงานในพื้นที่เพื่อตรวจวัดและควบคุมไม่ให้ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/cccc0e0a34323948d33a51598277bebd_S.jpg
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/dcb7f21b80a2f58949d721c43d9e5ab7_S.jpg
สอจ.สระแก้ว ร่วมประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์พระราชพิธีบรมราชาพิเษก ฉบับประชาชน
02 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/132c450c860ccb4adb7577f1efccc11c_S.jpg
สอจ.สระแก้ว มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แก่ผู้ประกอบการ 9 ราย
08 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev