เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

อัพเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ณ โรงเรียนบ้านตะโก หมู่ที่ 3 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สังเกตการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง P.M. 2.5

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันตรวจสอบโรงงานในพื้นที่เพื่อตรวจวัดและควบคุมไม่ให้ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศเจตนารมณ์ ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ
การประกาศเจตนารมณ์ ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ
09 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/79f966d4579230daa08b080fb4972a13_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
30 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/cccc0e0a34323948d33a51598277bebd_S.jpg
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev