ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a3483f2d4c4caa26b37025b821436798_S.jpg
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย(Safety Application)
11 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/9cc2bdfb5e2914deff20fd81c1ee3e4c_S.jpg
เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนคร
09 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/e127b0a44fbeaa8b2b5191a727624976_S.jpg
ร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด ณ บริษัท แอ๊บโซลูทปาล์ม จำกัด และ บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด
29 ส.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev