ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/30f99a5714eb4c0a2c5a56d287033306_S.jpg
กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ SCG รับหน้าที่เป็น Big Brother ผลักดันโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ประจำปี 2562
12 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/c069a1bf9d93a3aa7e79babd0e0a92d4_S.jpg
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2562
15 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/5ad3c35b7d6a29ac2c152d6234148554_S.jpg
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ITC) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
08 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev