ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/5e5ad0461939ed3f75d200e635f7aa98_S.jpg
พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ผลิตชุมชนที่ผ่านการรับรอง ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดสกลนคร
16 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/54bbf9feba7b5dd3eae1b254bdd35436_S.jpg
ร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินและแนวเขตประทานบัตรที่ ๒๖๘๑๒/๑๖๑๗๖ ของห้างหุ่นส่วนจำกัด ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง ๒๐๐๑
15 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/a16b9fe3778b3543e7f530e6be97d889_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ สน ๗-๓/๒๕๖๒
15 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev