ประชาสัมพันธ์การพักชำระหนี้เงินต้นให้ลูกค้าโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

3 ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ผ่านออนไลน์ร่วมมาตรการ "พักชำระหนี้เงินต้น" ให้ลูกค้าโครงการสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/fb52ee832b10262551e9595ce41c308d_S.jpg
ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) ณ จังหวัดสกลนคร
28 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/af9fa16f4327703100583a2b2c4e932f_S.jpg
ประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
27 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/2ed867fee7d31699d75c9cac03544fbe_S.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2563
05 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev