ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/786da965f2f7951c03259414b5f09aec_S.jpg
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาปรับปรุงคู่มือประชาชนที่จะใช้บริการร่วมกัน
24 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/df09e94d1bc3d4c81c0122a36d5ef990_S.jpg
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“ จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/c65221147977772d24ed93d15cd0795b_S.jpg
ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev