ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f86ea0cd7b75faddb189a7536dfdc4cb_S.jpg
ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบสารบรรณอิดล็กทรอนิกส์ (e - sarabun) จังหวัดสกลนคร
22 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/a49997f0847f52b612b418155ce5b4a3_S.jpg
ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562
20 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/2a28aebc1200566778a4366dd1286083_S.jpg
เข้าร่วมประชุมการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ประเด็นที่ 3 การประหยัดงบประมาณ ครั้งที่ 2/2562
20 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev