วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 13:26

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานโครงการ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ITC ระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

เพื่อปฏิบัติงานโครงการ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ITC ระดับจังหวัด)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง